به گزارش اخباربانک، پنج شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش، سرمایه گذاری صبا تامین، سرمایه گذاری صنعت بیمه، کالسیمین و بیمه اتکایی امین مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ ، ۲۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۱۸ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “تاپکیش” سرمایه فعلی را از ۴۰ به ۱۲۰ میلیارد تومان می رساند. ۶۰ میلیارد تومان از این تامین مالی  از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و ۲۰ میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال می شود تا صرف اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، تأمین مخارج پروژه‌های آتی شرکت و خرید ساختمان‌ شود.

“صبا” هم سرمایه فعلی را از ۱٫۵ به ۴٫۵ هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی با هدف جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه‌گذاری در شرکت های بورسی و غیر بورسی انجام می شود.

“وبیمه” نیز سرمایه فعلی را از ۲۰۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و صرف اصلاح ساختار مالی و توسعه پرتفوی سرمایه‌گذاری می شود.

دراین میان، “فاسمین” سرمایه فعلی را از ۲۰۰ به ۶۰۰ میلیارد تومان می رساند. ۳۲۵ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و ۷۵ میلیارد تومان دیگر از محل اندوخته طرح و توسعه اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

همچنین “اتکام” سرمایه فعلی را از ۳۳۰ به ۳۹۰ میلیارد تومان می رساند. ۵۱ میلیارد تومان از این تامین مالی از محل سود انباشته و ۹ میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته‌ها برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/76341/مجوز-افزایش-سرمایه-پنج-شرکت-بورسی-فرابورسی-صادر