طرح دولت باعث خروج نقدینگی از بازارهای دیگر از جمله بورس خواهد شد.

ما با طرح دولت شدیداً مخالف هستیم و اجازه اجرایی شدن چنین طرحی را نمی دهیم.

در این طرح مجلس به دنبال فروش نقدی نفت با تخفیف هستیم.

خریداران اگر نفت را تبدیل به فرآورده کنند می‌توانند از این دو محل تخفیف استفاده کنند.

افزایش اشتغال و ظرفیت پالایشی از مزایای طرح گشایش اقتصادی مجلس است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226379/رئیس-کمیته-اقتصادی-کمیسیون-برنامه-اعلام-کرد