افزایش نقدینگی

به گزارش بورس نیوز، شرکت شکر از افزایش سرمایه خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۴۶۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه می‌شود.

افزایش نقدینگی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226302/افزایش-نقدینگیقشکر-برای-ساختار-اصلاح-مالی