بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۲,۵۵۰ (بیست و دو هزار و پانصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۲,۶۰۰ (بیست و دو هزار و ششصد تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۶,۷۵۰ (بیست و شش هزار و هفتصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش یورو ۲۶,۸۰۰ (بیست و شش هزار و هشتصد تومان) است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/76317/قیمت-دلار-یورو-صرافی-های-بانکی