با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۵

یعنی بعدش دوباره نمی‌خوان حقوق بدن؟؟؟

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۵

آره دیگه باید زودتر برگردن به ترافیک جاده چالوس نخورن!!!
این بازارسرمایه ما امنیتی داره که نگو، اصلا این امنیت با ما چه کرده …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۵

ساختمان و ملک و املاک و شعبه‌های کارگزاری‌ها رو تکمیل کردن
حالا به فکر حیاط خلوت افتادن
راستی از “وآموزش” چه خبر

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۵

آن شاپور بود که جرات کرد و رفت
باید دید مابقی جرات می‌کنند و می‌روند یا …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۵

دو دقیقه اگه صف نشین‌ها اجازه بدن، بازار تعادل رو ببینه بعدا به فکر دوری از هیجان باشیم

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۵

عروس چقدر قشنگه، ایشالا مبارکش باد …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۵

ولی ما ثبات تو سبزی رو می خوایم
نه ثبات قرمزی رو …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۵

البته اگه فرهنگ سهامداری را یاد بدن که سهامدار باشن …

 

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۵

به صف فروش‌ها هم بگیرد ســـــــوراخه
رئیس‌ها نیستن پتانسیل بچه‌ها میزنه بالا

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۵

وقتی فقط تو یک مسئل حرفه‌ای هستی
بایدم بـــــــــــــــــسازی!!!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۵

مثلا چیکار!!!
توئیت نمی‌زنن هم جزو حمایته یا کارهای دیگه هم دارن می‌کنن؟

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/226258/با-فیلترشکن-ببینید-۹۹۰۶۰۵