به گزارش اخباربانک، شرکت ملی مس از برنامه افزایش سرمایه ۹۷ درصدی از محل جذاب سود انباشته خبر داد اما با افت ۳٫۲ درصدی قیمت سهام روبرو شد.

براین اساس، “فملی” درصدد است سرمایه فعلی را از ۱۰٫۱ به ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی درصورت موافقت سازمان بورس از محل سود انباشته اعمال و صرف تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا خواهد شد.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/76248/افزایش-سرمایه-۹۷-درصدی-سهم-فملی