به گزارش اخباربانک، سید مجید بختیاری در جلسه با مدیران استان‌های سراسر کشور که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن ارزیابی مثبت عملکرد شرکت، بر موضوع یادگیری و پرورش استعدادها تاکید کرد.

وی ایجاد دفتر مدیریت یادگیری و توسعه استعدادها در بیمه رازی را حرکتی در راستای شناخت و بروز استعدادها توصیف کرد و تسهیل‌گری در کار مدیران را کار ویژه آن دانست که به افزایش توان مدیریتی در بیمه رازی منجر خواهد شد. در این جلسه مدیر دفتر یادگیری و توسعه استعدادها به تبیین چشم‌انداز و اهداف کلی این دفتر پرداخت و مدیران استان‌ها نیز نظرات خود را پیرامون آن مطرح کردند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/76238/افزایش-توان-مدیریتی-بیمه-رازی