کاهش صادرات کلینکر در ۶ ماهه نخست سال مالی ۱۳۹۹

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، علیرغم کاهش در حدود ۷۰.۰۰۰ تنی مقادیر فروش که عمدتا مربوط به کاهش مقادیر صادراتی کلینکر در ۶ ماهه نخست در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بود، افزایش نرخ‌های فروش منجر به افزایش چشمگیر درآمد‌ها و سود خالص شرکت سیمان هگمتان در این مدت شد.

کاهش صادرات کلینکر در ۶ ماهه نخست سال مالی ۱۳۹۹

کاهش مجموع مقادیر فروش سیمان داخلی و صادراتی این شرکت در ۶ ماهه نخست سال مالی ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از ۸۸۶.۹۹۲ تن به ۸۱۶.۰۷۰ تن، نقش با اهمیتی در کاهش درآمد‌های این شرکت نداشت.

در جدول ذیل میزان فروش مقایسه‌ای شرکت سیمان هگمتان در ۶ ماهه نخست سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ملاحظه می‌شود.

کاهش صادرات کلینکر در ۶ ماهه نخست سال مالی ۱۳۹۹

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225993/افزایش-نرخ‌هایی-که-برای-سهگمت-خوشایند-بود