به گزارش اخباربانک، بانک دی از برنامه افزایش سرمایه از دو محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آورده نقدی سهامداران جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خبر داد.

براین اساس، برات کریمی مدیر عامل “دی” اعلام کرد: هیات مدیره بانک پیرو موارد مطرح شده در کنفرانس خبری ۲۵ خرداد و به منظور خروج از شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت در حال بررسی و تهیه گزارش کارشناسی در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آورده نقدی سهامداران است.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/76242/بانک-دی-دو-محل-افزایش-سرمایه-می-دهد