با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۱

فقط مشکل بورس، “واژه”‌هاست گویا نه پول مردم که سوخت می‌شود!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۱

آسید، برجام برای مردم نون و آب نشد | شما چرا اسکی دیگه میرید!!!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۱

زیر پای سهامداران علف سبز نشود، خوب است
این دولتی که حمایت حرف نخست آن بود، کجاست

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۱

شما شاید نگران آینده “بورس مسکن” باشید؛ سهامداران امروز با سال ۷۲ کاری ندارند
سال به ۱۴۰۰ رسیده و مسولان ۳۰سال عقب‌اند

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۱

بسیاری از سهامداران، بلد نیستند که ی مدت کامپیوتر رو خاموش کنند برن سفر …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۱

والا یک ساعت که پیشکش، ایشالا بازار فقط برگرده

بازار اگه بری اینا نمی‌گن چرا رفته‌آآآآآآ

بازار اگه بری، اینا براشون مهم نیست که سهامدارا کم بشن یا زیادآآآآآآ

سمیـــــــــــه!!! نه بــــــــــــــــــــــــــــازار!!!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۱

والا بازار هیچ مرحله‌ای ندارد

فقط میگن بفروشیم که بریم، همونجوری که فروختن که بیان

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۱

از بورس انرژی که چیزی در نیومد، شاید از فرابورس در بیاد 

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۱

بستگی به نونی داره که تابه حال خوردن …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۶/۰۱

اینجاست که باید پرسید
الان یا الاــــــــــــــــــــــــــــــآن …

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225986/با-فیلترشکن-ببینید-۹۹۰۶۰۱