سازمان بورس قصد نظارت بر تخلفات این صندوق را ندارد؟

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا که از انواع صندوق‌های قابل معامله مختلط محسوب می‌شود، در هفته گذشته با کاهش ۷۳ میلیارد ریالی منابع سرمایه گذاری شده در این صندوق و همچنین با کسب بازدهی منفی ۷.۶ درصدی که در میان صندوق‌های مختلط رتبه اول بدترین عملکرد را به خود اختصاص داده، به ارزش ۳ هزار و ۳۳۴ میلیارد ریالی رسیده است.

سازمان بورس قصد نظارت بر تخلفات این صندوق را ندارد؟

بازدهی منفی ۷.۶ درصدی این صندوق مختلط که بیش از ۶۸ درصد از منابع خود را به سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها اختصاص داده است، در نوع خود بسیار عجیب و قابل تامل بوده، زیرا که معادل صندوق‌های در سهم که بیش از ۹۰ درصد از دارایی‌های آن در سهام شرکت‌ها سرمایه گذاری شده، زیان و بازدهی منفی محقق کرده است. بازدهی ماهیانه و سالیانه این صندوق نیز به ترتیب به یک و ۲۶۵ درصد رسیده است.

سازمان بورس قصد نظارت بر تخلفات این صندوق را ندارد؟

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۶۸ درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها، ۱۳.۴ درصد اوراق بدهی، ۷.۵ درصد سپرده‌های بانکی و ۱۱.۱ درصد نیز سایر دارایی‌ها است. این در حالی است که بر اساس مفاد امیدنامه و اساسنامه ابلاغی توسط سازمان بورس، حد نصاب سرمایه گذاری در سهام صندوق‌های مختلط حداکثر ۶۰ درصد است و مشخص نیست که جبران خسارت ناشی از عدم رعایت این حد نصاب توسط مدیران صندوق آرمان سپهر را سازمان بورس انجام می‌دهد یا مدیران شرکت مشاور سرمایه گذاری؟

همچنین در بخش سهام تحت مالکیت این صندوق مشاهده می‌شود که ۲۲ درصد از منابع کل صندوق به خرید سهام شرکت باما تخصیص یافته و این مورد نیز تخلف واضح و آشکار و طولانی مدت دیگری توسط مدیران این صندوق‌ها محسوب می‌شود، زیرا که بر اساس قوانین موجود، حداکثر منابع قابل تخصیص به سهام یک شرکت ۲۰ درصد از کل دارایی‌های یک صندوق است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که سازمان بورس ظاهرا حساسیتی نسبت به رعایت قوانین تعیین شده توسط نهاد‌های تحت مجوز خود ندارد و شاید حضور یکی از سهامداران این شرکت مشاور سرمایه گذاری در ترکیب یکی از ارکان مهم و اصلی بازار سرمایه، عاملی در ادامه تخلفات مدیران این صندوق و عدم نگرانی نسبت به عدم برخورد انضباطی بوده است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است.

سازمان بورس قصد نظارت بر تخلفات این صندوق را ندارد؟

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است.

سازمان بورس قصد نظارت بر تخلفات این صندوق را ندارد؟

لازم به ذکر است که با توجه به تاریخ ارائه گزارش که پایان تیر ماه است، اطلاعات جدول بالا ارائه شده است احتمالا شاهد تغییراتی در برخی از ترکیب دارایی‌های زیر باشیم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225908/آیا-سازمان-بورس-قصد-نظارت-بر-تخلفات-این-صندوق-را-ندارد