به گزارش خبرنگار اخباربانک، چالش نرخ سود بین بانک ها و موسسات اعتباری همچنان به معضل غیرقابل حل مبدل گشته است.

در حالی که بر اساس آخرین مصوبات بانک مرکزی حداکثر نرخ سود پرداختی به سپرده های کوتاه مدت ماه شمار ۱۰ درصد یکساله ۱۶ درصد و دوساله ۱۸ درصد می‌باشد اما هنوز هستند بانک‌هایی که بالاتر از این نرخ به مشتریان پرداخت سود می‌کنند.

بر اساس تازه ترین این موارد شنیده می شود یکی از بانک های خصوصی هم اکنون برای مشتریان خود حساب کوتاه مدت ۱۸ درصدی افتتاح می‌کند.

این حساب از نوع ماه شمار یعنی کمترین مانده هر ماه مبنای محاسبه سود بوده و کارت عابر بانک شتابی نیز دارد.

البته با وجود نرخ جذاب ۱۸ درصدی ماه شما  به نظر می‌رسد مشتریان تمایل چندانی برای سپرده‌گذاری در این نوع حساب ها نداشته باشند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/76224/سود-۱۸-درصد-ماه-شمار-بانکها-برگشت