20 درصد افزایش درآمد اعطایی بانک پارسیان نسبت به دوره مشابه

به گزارش گروه تحقیق بورس‌نیوز، بانک پارسیان “وپارس”در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه۹۹، جمع درآمد تسهیلات اعطایی طی این دوره را مبلغ ۹ هزار و ۷۷۹ میلیارد و ۲۲ میلیون ریال در سامانه کدال بیان کرده و جمع سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری طی این دوره مبلغی بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۲ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال برآورد شده است.

20 درصد افزایش درآمد اعطایی بانک پارسیان نسبت به دوره مشابه

این بانک در خردادماه سال ۹۹، نیز جمع درآمد تسهیلات اعطایی ماهانه منتهی به خرداد ماه ۹۹، مبلغ ۹ هزار و ۶۶۱ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال را داشته و همچنین میزان سود سپرده سرمایه‌گذاری‌ها در این بانک مبلغ ۱۰ هزار و ۵۴۸ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال بوده است.

20 درصد افزایش درآمد اعطایی بانک پارسیان نسبت به دوره مشابه

در مقایسه جمع درآمد‌های اعطایی تیرماه به همراه خردادماه سال ۹۹، شاهد افزایش ۱.۲۲درصدی از این بانک هستیم و در بخش سود سپرده سرمایه‌گذاری‌ها نیز حدود ۵درصد رشد را ثبت کرده است.

20 درصد افزایش درآمد اعطایی بانک پارسیان نسبت به دوره مشابه

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیر ماه”وپارس”؛ در قیاس با دوره مشابه سال ۹۸، به میزان ۲۰ درصد افزایش درآمد اعطایی در این دوره را ثبت کرده و همچنین در بخش سود سپرده سرمایه‌گذاری نیز ۸ درصد رشد به همراه داشته داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225663/افزایش-۲۰درصدی-درآمد-اعطایی-وپارس