به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، وقتی برخی از دلایل ریزش روز‌های اخیر بورس را رصد می‌کنیم بی شک عدم رشد سودآوری و یا شناسایی سود‌هایی غیرعملیاتی از جمله تاثیرگذارترین عوامل آن محسوب می‌شود.

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی که در ماه گذشته ارزش‌های بیش از ۸۹۰ میلیارد تومان را نیز به ثبت رسانده بود در جدیدترین صورت‌های مالی حسابرسی نشده خود در سامانه کدال، تعدیل منفی بیش از ۷۴ درصدی سود خالص هر سهم را اعلام کرده است.

تعدیل منفی ۵۳ درصدی

اینکه سرمایه گذاران این روز‌های سهام شرکت را آن هم با تحقق سود خالصی در حدود ۶۵ ریال با کدام توجیه علمی در قیمت‌های بیش از ۴۵.۰۰۰ ریال می‌خرند سوالی است که تنها این دوستان می‌توانند پاسخگوی آن باشند.

شناسایی تنها ۱۴ میلیون تومان سود ناخالص و البته تحقق زیانی ۷۸۲ میلیون تومانی در انتهای سال مالی ۱۳۹۸ رخدادی است که سهامداران این شرکت به راحتی نمی‌توانند از کنار آن بگذرند و چه بسا اگر شناسایی ۸۸ میلیارد ریال سایر درآمد‌های عملیاتی و ۲۸ میلیارد ریال سایر درآمد‌های عملیاتی این شرکت نبود شاهد تحقق زیانی خالص از این شرکت نیز می‌بودیم.

نکته جالب دیگر از صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت، پیش بینی تحقق زیان ناخالص در انتهای سال مالی ۱۳۹۹ بوده که این موضوع نیز در نوع خود تامل برانگیز است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225838/حپترو-و-سودی-که-حتی-یک-دهم-قیمتش-را-هم-توجیه-نمی‌کند