قصد مدیریت بر مبانای افزایش روند سودآوری شرکت

گروه تحقیق بورس‌نیوز صورت مالی سود و زیان دوره ۶ماهه منتهی به ۹۹.۰۳.۳۱ شرکت سیمان شمال “سشمال” را مورد بررسی قرار داد.

سود خالص شرکت “سشمال” مبلغ ۲۲۵ میلیارد و ۴۷ میلیون ریال گزارش شده و میزان سود پایه هر سهم این شرکت سیمانی ۲۰۹ ریال است.

طبق این گزارش “سشمال” در دوره مشابه سال قبل سودخالصی بالغ بر ۱۳۷ میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریال داشته و از این گزارش در میابیم که در دوره ۶ماهه منتهی به ۹۹.۰۳.۳۱، ۶۳.۲درصد این سودسازی نسبت به دوره قبل در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است و سود پایه هر سهم نیز ۶۲درصد رشد را ثبت کرده واین تغییر عمدتاً ناشی از رشد ۲۸ درصدی درآمد‌های عملیاتی بوده است.

چشم انداز‌های این شرکت سیمانی

انجام کامل پروژه RCC و RCCP تمام محوطه کارخانه به منظور سلامت محیط کار و عاری از گرد و غبار مربوطه و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، راه اندازی تولید مواد خام و در نهایت کلینکر سفید مطابق با برنامه از پیش تعیین شده و همچنین به اعتقاد مدیریت این شرکت در خصوص تعیین نرخ فروش و حجم تولید بر این مبنا است که، روند سودآوری این شرکت در سال مالی ۹۸-۹۹ نیز ادامه خواهد داشت.

قصد مدیریت بر مبانای افزایش روند سودآوری شرکت

سهم بالای فروش سیمان سفید در تیرماه

شرکت سیمان شمال طی عملکرد یک ماهه منتهی به تیر ۱۳۹۹ معادل ۲۴۲ میلیارد و ۷۱۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه ماه قبل حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

قصد مدیریت بر مبانای افزایش روند سودآوری شرکت

«سشمال» با سرمایه ثبت شده یک هزار و ۷۵ میلیارد و ۷۱ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۸۸۰ میلیارد و ۴۰۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225875/رشد-۲۸درصدی-درآمد‌های-عملیاتی-سشمال-در-دوره-۶ماهه