برنامه پرداخت سود

به گزارش بورس نیوز، شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی برنامه پیشنهادی پرداخت سود به سهامداران را مشخص کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، سهامداران به میزان دارایی سهام می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ می‌توانند نسبت به دریافت سود اقدام کنند.

برنامه پرداخت سود

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225877/برنامه-پرداخت-سود-تکشا