به گزارش بورس نیوز، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور از دریافت مجوز افزایش بهره برداری از معدن خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، با توجه به نیاز شرکت و پیگیری‌های صورت گرفته از سازمان صنعت و معدن و تجارت استان کردستان مجوز افزایش بهره برداری معدن شهرک از مقدار ۱.۱۲۵.۰۰۰ تن به ۲.۰۰۰.۰۰۰ تن در سال (۷۸ درصد افزایش در استخراج سنگ معدن) تغییر یافت.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225865/کنور-بهره-برداری-را-افزایش-داد