به گزارش اخباربانک، در پی اعلام خسارت آتش سوزی با موضوع فعالیت انبار گیاهان دارویی به صورت خسارت کلی، با اقدامات فنی، حقوقی و کارشناسی کارشناسان بیمه آسیا در شعبه قم  از پرداخت ۱۴.۵ میلیارد ریال خسارت جعلی، جلوگیری شد.

این گزارش می‌افزاید: کارشناسان خبره بیمه آسیا در شعبه قم با انجام تحقیقات فنی و ارائه مدارک و مستندات مستدل به مراجع قضایی و اثبات جعلی بودن حادثه آتش سوزی، از پرداخت خسارت جعلی جلوگیری کردند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/76191/جلوگیری-پرداخت-۱۴-۵-میلیارد-ریال-خسارت-جعلی-بیمه-آسیا