گزارش

به گزارش بورس نیوز، شرکت گروه بهمن از افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مطالعات امکان سنجی و انجام مقدمات فرایند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تهیه و به سازمان بورس ارائه شد.

گزارش

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225800/گزارش-خبهمن-روانه-سازمان-بورس