به گزارش اخباربانک، شش شرکت بیمه پاسارگاد، خاک چینی ایران، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، پگاه خراسان، لعابیران و معدنی املاح ایران به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰، ۲۰۰ ، ۴۲ ، ۶۸۷ ، ۲۷۵ و ۱۰۰ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “بپاس” سرمایه فعلی را از ۵۱۰٫۳ میلیارد تومان به بیش از ۱٫۰۲ هزار میلیارد تومان می رساند. ۴۲۳٫۵ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و ۸۶٫۷ میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها  و برای پوشش نسبت توانگری و افزایش سهم نگهداری اعمال می شود.

همچنین مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از ۱٫۰۲ به ۲٫۰۴ هزار میلیارد تومان از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان و بیمه مرکزی نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.

“کخاک” هم سرمایه فعلی را از ۵۰ به ۱۵۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای احداث خط تولید انواع بلوک و پانل سبک گازی و ملات خشک صرف می شود.

در این میان، “وسنا” هم سرمایه فعلی را از ۲۴۴٫۱ به ۳۴۵٫۸ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه فرابورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال می شود تا صرف جبران مخارج سرمایه‌ای صورت گرفته بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر شود.

“غشان” هم که درخواست افزایش سرمایه ۷۴۳ درصدی داده بود، موافقت سازمان را برای ۶۸۷ درصد کسب کرد تا سرمایه فعلی از ۲۰ به ۱۵۷٫۴ میلیارد تومان برسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

“شلعاب” نیز سرمایه فعلی را از ۱۶ به ۶۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش اعمال می شود.

سرمایه فعلی “شاملا” هم از ۴۲ به ۸۴ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و صرف تامین سرمایه در گردش می شود.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/76169/۶-شرکت-مجوز-افزایش-سرمایه-۴۲-۶۸۷-درصدی-گرفتند