کاهش ۸۰ درصدی سود انباشته شرکت

به گزارش گروه تحقیق بورس‌نیوز، شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک در گزارش سود و زیان منتهی به ۹۸.۱۲.۲۹ (حسابرسی نشده)، میزان سود خالص خود را بالغ بر ۴۶۹میلیارد و ۲۱۳میلیون ریال گزارش کرده که این میزان سود در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با ۴۱.۱۳درصد کاهش مواجه بوده است.

بر اساس این گزارش، میزان سود انباشته‌ای که در صورت وضعیت مالی سال۹۸ “تبرک” ارائه شده بالغ بر ۱۳۶میلیارد و ۲۶۵میلیون ریال تشخیص داده شده و این رقم به نسبت سال گذشته در دوره مشابه ۸۰درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

کاهش ۸۰ درصدی سود انباشته شرکت

البته افول سودانباشته شرکت برای سهامداران علامت تعجبی را روشن کرده که مگر چه اتفاقی درون شرکت رخ داده که در طی یکسال میزان سود انباشته خود را با این حجم از کاهش مشاهده می‌کنند.

شاید وقت آن رسیده باشد که فرانچسکو اینبار توضیحی را ارائه کند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225736/کاهش-۸۰-درصدی-سود-انباشته-تبرک