به گزارش اخباربانک، نتیجه تلاشهای انجام شده در بانک تجارت منجر به افزایش بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریالی در جمع هزینه ها در سال ۱۳۹۸ شد.

رشد کل درآمدها با ۱۷٫۴ درصد و در مقابل کل هزینه‌ها ۱۳٫۵ درصد بوده است. همچنین کل درآمدها در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ با ۲۰ درصد رشد نسبت به مقطع مشابه سال گذشته به میزان ۱۰٫۵۷۲ میلیارد ریال افزایش یافته و به مبلغ ۶۲٫۳۲۹ میلیارد ریال رسیده است.

نتیجه عملیات بانک منجر به بهبود ۷٫۸ هزار میلیارد ریال در سودآوری و تبدیل زیان خالص ۲٫۳ هزار میلیارد ریالی شد و بدین ترتیب بانک تجارت با برنامه ریزی‌های راهبردی و بلند مدت و البته تلاش شبانه روزی مجموعه کارکنان توانمند و متعهد خود توانست پس از ۴ سال در سال ۱۳۹۸ از زیان‌دهی خارج و به سودآوری دست یابد.

همچنین بانک در سه ماهه ابتدایی ۱۳۹۹ نسبت به دور مشابه سال گذشته با بهود ۱٫۸ هزار میلیارد ریالی در سودآوری موفق گردید زیان ۱٫۷ هزار میلیارد ریالی خود را به سود ۱۷۱ میلیارد ریالی تبدیل کند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/76155/بانک-تجارت-سال-۹۸-زیان-دهی-خارج-شده-سود-آور