منتظر انقلاب پالایشی‌ها باشید!

منتظر انقلاب پالایشی‌ها باشید!

محاسبه تعدیلات مثبت پالایشیها در اثر تخفیف اعطایی نفت و محاسبه‌ی افزایش سود هر پالایشگاه بر اساس تخفیف اعطایی

نگاهی به مبلغ تخفیف هر بشکه و قابلیت افزایش سود هر سهم پالایشی ها بیندازید!

این‌ها تعدیلات مثبت هستند و جدای از سود سال ۹۹ این شرکتها هستند به عبارت دیگر این مبالغ را باید به سود سال ۹۹ پالایشی‌ها اضافه کنید.

پتانسیل بزرگی به این شرکت‌ها تزریق شد که اثار آن را در طول سال ۹۹ خواهیم دید.

 نکته مهم دیگر این است که تعییرات ناشی از بهبود فروش و بهیود نرخ‌ها در این گزارش لحاظ نشده است و فقط بخش خرید نفت( عمده‌ی بهای تمام شده پالایشگاه‌ها ) در نظر گرفته شده است.
سناریوی تخفیف از ۱ دلار تا ۱۰ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده است. (ارقامی که نفت ایران صادر می‌شود)

 محسن عباسی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225631/منتظر-انقلاب-پالایشی‌ها-باشید