به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی فوق العاده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان برگزار شد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ درمحل میدان بسیج، بلوار پگاه، ابتدای جاده هزار پیچ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان برگزار شد.

گفتنی است، در این جلسه درخصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225531/غگلستا-در-مجمع-تصمیم-گرفت