با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۵

ما خیلی گفتیم
از انواع نهادها ز میزنن میگن، نگید
اما ما که نون به نرخ روز خور نیستیم …

با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۵

بورس مظلوم، پُر شده از سوزن‌هایی که می‌خواهند حباب بترکانند

با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۵

سران بورس؟!
گل مراد میخنده ، سران بورس یا سران اعراب

با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۴

والا ما امروز چوب را که برداشتیم، گربه‌دزده فرار کرد

با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۴

“فسلیر” همچین کاری با سهامدار نکرد | نه هیتلر همچین آتیشی نسوزوند

با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۴

وقتی سهامداران امروز سنگ تمام گذاشتند/ نترسید، ما همه خودی هستیم

با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۴

تنبل خونه شاه عباسی راه انداختیم/ از ماست که بر ماست

با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۴

همه دمه پمپ‌بنزین‌ها جمع میشدیم که به دلال‌ها بفروشیم …

با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۵

فک کن استقلالی هم باشی که کار دیگه تمومه

با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۵

یعنی دوباره عمو ناظر …
دستوری ……….

با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۵

این رفیقت خوراک خبرهای بد هست

ببین خبر گشایش اقتصادی رو چجوری داده

 

با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۴

وقتی نقش پلیس خوب را باز می کنند و ما خوشحالیم

با فیلترشکنن ببینید ۹۹/۰۵/۲۵

سفارته یا سیزده بدر
پول تو جیبی رو از ملکه نگرفته

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225551/با-فیلترشکنن-ببینید-۹۹۰۵۲۵