به گزارش بورس نیوز، شرکت تامین سرمایه نوین از پذیرش تعهدات جدید خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی نفت ایران را به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال متعهد شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225403/تنوین-متعهد-اوراق-نفتی-شد