مزایده

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری غدیر از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، واگذاری تعداد ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ سهم معادل ۳/۸۴ درصد سهام شرکت تأمین سرمایه نوین از طریق مزایده به علت عدم وجود تقاضا انجام نشده است.

مزایده

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225405/مزایده-وغدیر-مشتری-نداشت