به گزارش بورس نیوز، شرکت تامین سرمایه امین از پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد پلی اتیلن خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد پلی اتیلن برای شرکت پتروشیمی جم کارمزد تعهد پذیره نویسی معادل ۱۲۵ میلیارد ریال و کارمزد بازارگردانی برای سال اول ۷۵ میلیارد ریال و برای سال دوم ۲۰۰ میلیارد ریال را متعهد شد.

گفتنی است، مبلغ تعهد ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اعلام شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225407/امین-متعهد-جم-شد