پرداخت سود سهام عدالت طبق ارزش روز

به گزارش بورس نیوز، عسگر توکلی درخصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: پیگیری برای تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت در حال انجام بوده و این مساله در کمیسیون‌های تخصصی تصویب و قرار شد در صحن علنی نیز مطرح شود.

وی افزود: برخی از افراد جامانده سهام عدالت برگه‌های مهر شرکت تعاونی در دست دارند و این مدارک در سازمان خصوصی سازی ارسال شده بود، اما به عنوان سهامدار قطعی اطلاعاتشان ارائه و ثبت نشده که باید وضعیتشان تعیین تکلیف شود.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور ادامه داد: درباره این بخش از جاماندگان سهام عدالت طبق اسناد و مدارکی که داشتیم به مجلس مراجعه کردیم و مجلس حرف‌ها و اسناد ما را مستند و قانونی دانست و عنوان کرد دولت باید نسبت به تعیین تکلیف این عده که دارای برگه سهام هستند، ولی در سامانه مرکزی ثبت نیستند، اقدام کند.

توکلی یادآور شد: همچنین برخی افراد شامل بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی نیز که برگه سهام عدالت برایشان صادر شده بود، اما بنابه دلایلی به شرکت‌های تعاونی برای ثبت نهایی مراجعه نکرده بودند باید وضعیتشان تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: همچنین برای سهامدار شدن افراد جدید نیازمند تعیین تکلیف مجلس هستیم تا دولت این کار را انجام دهد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور درباره سود سهام عدالت نیز گفت: سود‌های سال‌های قبل براساس سهم ۵۰۰ هزار تومانی بود، اما وقتی دارایی افراد به ۱۹ میلیون یا بیشتر رسیده قطعا سود سهام عدالت براین اساس خواهد بود و امسال سود افراد نسبت به سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225374/پرداخت-سود-سهام-عدالت-طبق-ارزش-روز