به گزارش اخباربانک، سازمان خصوصی سازی در حالی برای عرضه بلوکی باقیمانده سهام دولت در سه پالایشگاه بندرعباس، اصفهان و تهران، ۱۵ مرداد ماه را در بورس اعلام کرده بود که پیرو موافقت وزارت نفت درخصوص تاسیس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) پالایشی این عرضه ها را لغو کرد.

علیرضا صالح رییس سازمان خصوصی سازی دیروز دلیل عدم عرضه ETF پالایشی را انجام مکاتبات متعدد با وزارت نفت و عدم اقدام این وزراتخانه پس از طی چندین ماه اعلام کرده بود.


 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/76054/عرضه-بلوکی-سه-پالایشگاه-بندرعباس-اصفهان-تهران-رسما-لغو