به گزارش اخباربانک،سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٢۶١ درصدی شرکت بیمه البرز از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد.

همچنین سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١۶٧ درصدی شرکت بیمه ” ما ” را نیز از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/76025/افزایش-سرمایه-بیمه-البرز