تامین نقدینگی

به گزارش بورس نیوز، شرکت به پرداخت ملت از افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، افزایش سرمایه مذکور از محل سود انباشته صورت خواهد گرفت.
گفتنی است، مبلغ سرمایه به ۳.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

تامین نقدینگی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225261/تامین-نقدینگی-پرداخت-از-سود-انباشته