به گزارش اخباربانک، محمدرضا پورابراهیمی درباره توافق سران قوا برای فروش نفت به مردم گفت: قراردادهای آتی بخش نفت در مقابله با تحریم، هدایت نقدینگی در جامعه و همچنین تامین منابع مالی برای دولت در بخش های مختلف از اهداف طرح فروش نفت به مردم خواهد بود که در دستور کار جلسه سران قوا قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورتی که در فضای اقتصادی مطرح است کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و براساس آن دولت می تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند. تلاش می شود تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نشده و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود. مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده در پی داشته باشد منتفی است.

پورابراهیمی ادامه داد: می توان از ظرفیت بازار سرمایه برای کاهش فشار ناشی از تحریم ها در صادرات نفت و میعانات گازی استفاده کرد. همچنین مجموعه پالایشگاه های داخلی بخصوص پالایشگاه های کوچک را از طریق تامین خوراک در بورس انرژی فعال کرد . با اجرای این مصوبات ، صادرات رونق خواهد گرفت و ظرفیت های صادراتی برای ارزآوری در بهبود تراز تجاری کمک خواهد کرد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/76028/سران-قوا-کلیات-فروش-نفت-مردم-موافقت