مدت قرارداد: ۶ ماه از تاریخ ابلاغ

مناقصه گزار: شرکت فولاد هرمزگان جنوب

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس ۳۳۵۳۰۱۴۵-۰۷۶ می‌توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۱- واریز مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان، به نام شرکت فولاد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه

۲- نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی

توضیحات:

۱- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

۲- نوع تضمین:

الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما: مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب ۰۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان

۳- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهی صلاحیت ایمنی ازسازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند.

ج) جدول زمانی انجام مناقصه:

نکته: تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعلام خواهد شد.

متقاضیان برای آگاهی بیشتر می­توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های ۳۳۵۳۰۰۰۳ با کد ۰۷۶ داخلی ۸۶۳۶ و ۳۱۹۵ (اطلاعات بازرگانی) و داخلی ۸۹۶۴ (اطلاعات فنی) تماس حاصل نمایند. قابل ذکر است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225127/انجام-عملیات-طراحی-تامین-ساخت-نصب-تست-و-راه-اندازی-و-آموزش-هفت-خط-life-line