به گزارش بورس نیوز، در این دوره از ممیزی سنجش سطح انطباق فرایند‌ها وفعالیت‌های سازمان با الزامات استاندارد ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ صورت می‌پذیرد.

مجموعه پرتلاش شرکت پتروشیمی پارس افتخار دارد در پرتو همبستگی و اتحادجمعی و به پشتوانه مدیریت عالی سازمانی و همسو با بهبود فرایند‌های خود بطور منظم سطح تعهد خود را به حفظ و مراقبت از نظام‌های مدیریتی با رویکرد رفع مغایرت ها‌ی احتمالی بیازماید و درسایه تلاش، تاب آوری و توکل رسیدن به قله رفیع سرآمدی سازمانی را نزدیک‌تر سازد. “

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225122/فرایند-ممیزی-مراقبتی-نوبت-دوم-سیستم-مدیریت-انرژی-مبتنی-بر-استاندارد-iso-۵۰۰۰۱۲۰۱۱