محمدصادق جنان‌صفت نوشت:

رئیس‌کل بانک مرکزی اصرار دارد ۲۷ میلیارد دلار ارز در اختیار صادرکنندگان به چرخه بازارهای گوناگون ارز ایران برگشت داده نشده و این دلیل اصلی افزایش قیمت ارز است و در تلویزیون ایران می‌گوید: ۲۵۰ نفری که اسامی آنها (به قوه قضاییه) داده شده، تولیدکننده نبودند و یک دلار هم ارز نیاورده بودند. اینها کسانی بودند که باید با آنها برخورد می‌شد.

پرسش مهم این است که این ۲۵۰ نفر ناگهان از کجای این اقتصاد آشفته ایران سر برآورده و توانسته‌اند صادرات کنند و آنقدر به شرایط خوش‌بین بوده‌اند یا احساس قدرت می‌کرده‌اند که به قول رئیس‌کل بانک مرکزی حتی یک دلار هم برنگردانده‌اند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلیل‌های این وضعیت عجیب و پدیدار شدن ۲۵۰ نفر مرموز که میلیاردها دلار را گم کرده‌اند و حالا ناگزیرند در مراکز قضایی و امنیتی حاضر شوند این است که هنوز در ایران این واقعیت که نهادهای قدرت در دولت «دلار» را هنوز به عنوان کالا نمی‌شناسند و تصور می‌کنند ارز یک پدیده عجیب است که از قانون عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند و قیمت نمی‌خورد، همین یک مقوله اگر خوب مفهوم و اجازه داده شود ارز نیز مثل نخود و کشمش، دوغ و ماست و آهن و چدن در بازار قیمت بخورد شاهد پدیدار شدن ناگهانی ۲۵۰ نفر مرموز نمی‌شویم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225106/آن-۲۵۰-نفر-مرموز