شاخص بورس تهران در هفته گذشته پس از چند روز درگیری با سطح ۲ میلیون واحد سرانجام از این مرز روانی هم عبور کرد تا با بازده ۶٫۸ درصدی، در مقیاس هفتگی، بازده دماسنج بازار سهام در بهترین سال تاریخی فعالیت خود تا به اینجا به مرز ۳۰۰ درصد (چهار برابر) برسد.

 در همین حال، با عبور ارزش روزانه معاملات از مرز ۳۰هزار میلیارد تومان، یک رکورد دیگر نیز در زمینه حجم دادو‌ستدها شکسته شد و ارزش فروش سرمایه‌گذاران حقوقی به حقیقی هم برای سومین هفته متوالی بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

 نکته جالب توجه این است که ورود پول سرمایه‌گذاران حقیقی در سه هفته گذشته معادل یک سوم منابع ورودی از ابتدای سال و برابر با کل سال گذشته است. با این وجود، رشد شاخص در دوره اخیر،که تقریبا ۱۰ درصد بوده، کندتر از افزایش انفجاری ابتدای سال تا هفته چهارم تیر است.

 از این رو می‌توان گفت تمهیدات اتخاذ شده در سمت عرضه موجب شده تا با تعمیق بازار، مسیر رشدهای هیجانی و بی‌محابا تعدیل شود.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225108/ورود-نقدینگی-توسط-حقیقی-ها-رکورد-زد