سهم بالای

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت از انواع صندوق‌های سهامی بوده که در هفته گذشته باکسب بازدهی ۹.۱درصدی به ارزش ۴هزار و ۳۴۲میلیارد ریال رسید.

سهم بالای

بازدهی کسب شده این صندوق در هفته گذشته جزو برترین بازدهی‌های کسب شده در میان صندوق‌های سهامی بوده است.

در جدول زیر بازدهی‌های کسب شده این صندوق در بازه هاز زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده است.

سهم بالای

همان‌گونه که در جدول نیز مشخص است، بازدهی سالیانه این صندوق به ۴۳۲ درصد رسیده که پایین‌تر از میانگین بازدهی کسب شده یک سال گذشته صندوق‌های سهامی محسوب می‌شود.

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۷۵.۵درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها، ۲۰.۶درصد اوراق بدهی و اوراق مشارکت و ۳.۹درصد سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است. نکته قابل توجه در خصوص این صندوق را می‌توان سهم بالای شرکت‌ها و صنایع مرتبط با سرمایه گذاری‌ها دانست.

در جدول زیر ترکیب سرمایه گذاری در سهام این صندوق ارائه شده است.

سهم بالای

لازم به ذکر است که اطلاعات جدول ذیل بر اساس صورت وضعیت پرتفوی انتهای تیر ماه سال جاری ارائه شده است و ممکن است در بازه دو هفته گذشته این دارایی‌ها با تغییراتی همراه بوده باشند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225047/سهم-بالای-سرمایه‌گذاری‌ها-در-سبد-سهام-فیروزه