با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۵/۱۸

وقتی تایم بازار میشه چند قسمت
چرا آقایون بورسی برای از ما بهترون نصفه شب تایم بازار نزارن؟!؟!

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۵/۱۸

این بیشتر میخوره نماد معدنی باشه تا سرمایه‌گذاری
آقایان چرا قیمت‌ها را می‌ریزید تو ماست …

“و” “س”‌رمایه‌گذاری “خرا”سان “ج”نوبی

خیلی فکر می‌خواست خدایی

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۵/۱۸

رانت و ما ادراک رانت
آسید؛ هر طرحی اومد انصافا تهش رو در بیارید ببینید کیا خردن، می‌خورن، خواهند خورد، وُلخولندزج

مملکت شده برره

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۵/۱۸

عاقلان دو بخشند
همه خارج نمی‌شوند برخی از عاقلان، وارد می‌شوند

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۵/۱۸

والا یکشنبه هم بازار جهانی تعطیله
ایشالا از شنبه هفته بعد …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۵/۱۸

دکتر همتی نظرات متعددی در خصوص بورس ارز و … هم داشتند
اونا خوب نبودن؟!؟!

 

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۵/۱۸

چهار برادرون و نمای سه خواهر و یِــــــ هل بده پایانی مثبت بشه و …
کمک کنید شماهم …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۵/۱۸

دوستان، کارشناس جدید پیدا کردم؛ بورس شده راهی برای معروفیت کاسه بشقابی‌ها …

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۵/۱۸

خواهر اینا بخیلن بخدا، چشم ندارن مردم رو ببینن
خودشون “فسلیر” خریده بودن الان اعصابشون خورده

با فیلترشکن ببینید ۹۹/۰۵/۱۸

شانس اوردی تو رودربایستی و روزهای بد، سهمی رو معرفی نکردی!!!

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225068/با-فیلترشکن-ببینید-۹۹۰۵۱۸