به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید. از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق ها، بازدهی ماهیانه و بازدهی یک ساله آن‌ها اشاره کرد.

بیشترین میزان صدور واحد‌های سرمایه گذاری مربوط به صندوق‌های اعتمادآفرین پارسیان، پارند پایدار سپهر و اندخته پایدار سپهر به ترتیب با ۱۰.۴۰۰، ۸.۳۵۰ و ۳.۹۵۰ میلیارد ریال بود.

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت به بیش از ۲۳۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده که افزایش در حدود ۱.۴۰۰ میلیارد تومانی را نسبت به هفته قبل نشان می‌دهد.

با این حال و با لحاظ نمودن بازدهی کسب شده طی یک هفته اخیر شاهد ورود جالب توجه منابع مالی جدید به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان به این صندوق‌ها هستیم. این در حالی است که در هفته قبل از آن بیش از ۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید به این صندوق‌ها افزوده شده است.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که افت سنگین ورود منابع مالی به این صندوق‌ها در هفته گذشته روی داده است.

پس از ارائه جدول، موارد اصلی به صورت جداگانه توضیح داده شده است:

سورپرایز سهامداران از عملکرد صندوق‌هاسورپرایز سهامداران از عملکرد صندوق‌هاسورپرایز سهامداران از عملکرد صندوق‌هاسورپرایز سهامداران از عملکرد صندوق‌ها

• در هفته گذشته شاهد جذب سرمایه‌های جدید به ارزش ۱۰۴ میلیارد تومان در این صندوق‌ها بودیم. این مبلغ همان گونه که در ابتدای گزارش نیز عنوان شد در هفته قبل از این به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

بیشترین ابطال‌های صورت گرفته نیز مربوط به صندوق‌های کوثر یکم، کارگزاری بانک کشاورزی و ثابت حامی به ترتیب با ۱۲.۱۰۰، ۶.۷۷۰ و ۴.۸۸۰ میلیارد ریال بوده است.

افت سنگین منابع ورودی به صندوق‌های با درآمد ثابت را می‌توان افزایش انتظار سرمایه‌گذاران از بازدهی قابل انتظار با توجه به رشد نرخ تورم و همچنین رشد محسوس نرخ بازدهی بازار سرمایه دانست.

• در هفته گذشته بیشترین میزان صدور واحد‌های سرمایه گذاری مربوط به صندوق‌های اعتمادآفرین پارسیان، پارند پایدار سپهر و اندخته پایدار سپهر به ترتیب با ۱۰.۴۰۰، ۸.۳۵۰ و ۳.۹۵۰ میلیارد ریال بوده است.

• بیشترین ابطال‌های صورت گرفته نیز مربوط به صندوق‌های کوثر یکم، کارگزاری بانک کشاورزی و ثابت حامی به ترتیب با ۱۲.۱۰۰، ۶.۷۷۰ و ۴.۸۸۰ میلیارد ریال بوده است.

میانگین بازدهی ماهیانه صندوق‌های با درآمد ثابت به ۲.۳۸ درصد رسیده و این در حالی است که بیشترین بازدهی ماهیانه به ترتیب متعلق به صندوق‌های مشترک البرز و سرمایه بهگزین با ۸.۴ و ۷.۳ درصد است.

کمترین بازدهی ماهیانه نیز مربوط به مربوط به صندوق پارند پایدار سپهر با ۰.۹ درصد بازدهی منفی است. صندوق‌های اعتماد سرمایه افرین و صنعت و معدن نیز بازدهی نزدیک به صفر را محقق کرده‌اند.

• میانگین بازدهی سالیانه صندوق‌های با درآمد ثابت به ۳۴ درصد رسیده و بیشترین بازدهی سالیانه در این صندوق‌ها مربوط به صندوق الماس بیمه دی با ۸۷ درصد بازدهی و پس از آن صندوق اندیشه فردا با ۷۲ درصد بوده است. کمترین بازدهی سالیانه نیز مربوط به صندوق امید انصار و صادرات آرمانی با ۱۸.۸ و ۱۹.۵ درصد بوده است.

• از لحاظ مقایسه ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، صندوق گنجینه زرین شهر با ۲۹۹ هزار میلیارد ریال، لوتوس پارسیان با ۱۹۳ و ره آورد آباد مسکن با ۱۵۲ هزار میلیارد ریال قرار دارند.

کمترین ارزش نیز مربوط به صندوق‌های توسعه سرمایه نیکی با ۲۰۱ میلیارد ریال، صندوق نوین نگر آسیا با ۳۰۴ میلیارد ریال و صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/225013/سورپرایز-سهامداران-از-عملکرد-صندوق‌ها