مدیر عامل در مجمع :

سایپا احیا شد

بانک ها دوباره با ما کانکت شدند

تولید پراید که محصولی زیان ده بود، متوقف شد

سایپا در ۳ ماهه به سود رسید و این وضعیت تداوم خواهد داشت 

تعهدات سایپا به اتمام رسید 

 

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224998/نگاهی-به-مهم-ترین-خبرهای-مجمع-خساپا