به گزارش بورس نیوز، شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ درمحل خیابان امام رضا، خیابان شهید حنایی (دانش شرقی)، شهید حنایی ۱۲، خیابان شهید رجب زاده ۱، پلاک ۱۳ هتل تبرک برگزار شد.
لازم به ذکر است، در این مجمع درخصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224958/غشهداب-به-تامین-سرمایه-می‌اندیشد