به گزارش بورس نیوز، شرکت گروه سرمایه گذاری البرز از نتیجه برگزاری مزایده گفت.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، ۶ دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۹۹۰۰ متر مربع عرصه و ۹۰۰۰ متر اعیانی واقع در ساوه شهرصنعتی کاوه به شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک فروخته شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224922/والبر-۱۹۹۰۰متر-زمین-فروخت