به گزارش اخباربانک، امروز هم زمان داد و ستد سهام شرکت های بزرگ و پر تقاضا شامل ایران خودرو، شستا، سرمایه گذاری سیمان تامین، زر ماکارون و دارا یکم تغییر کرد تا مانع از اختلال سامانه معاملات شود .

همچنین معاملات شرکت های رایان هم افزا (رافزا) ،پلیمر آریا ساسول (آریا)، لاستیک یزد (پیزد) ،سرمایه‌گذاری پویا (وپویا) و توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) تا اطلاع بعدی صرفا از ساعت ۱۲:۳۵ تا ۱۳:۳۰ بصورت حراج پیوسته و بدون برگزاری پیش گشایش انجام خواهد شد.

ایران خودرو: از ساعت ۱۲:۳۵ تا ۱۳:۳۵ و دوره سفارش گیری از ساعت ۱۲:۳۵ الی ۱۲:۴۰

شستا: از ساعت ۱۴ الی ۱۵ و دوره سفارش گیری از ساعت ۱۴ الی ۱۴:۰۵

سرمایه گذاری سیمان تامین: از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۴۵ و دوره سفارش گیری از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۲:۵۰

زرماکارون: از ساعت ۱۲:۵۵ الی ۱۳:۵۵ و دوره سفارش گیری از ساعت ۱۲:۵۵ الی ۱۳

دارا یکم: از ساعت ۱۲:۳۵ الی ۱۳:۴۵ و دوره سفارش گیری از ساعت ۱۲:۳۵ الی۱۲:۴۵

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75945/زمان-معاملات-امروز-خودرو-شستا-سیتا-غزر-دارا-یکم