به گزارش اخباربانک، مجمع سالانه شرکت فولاد مبارکه صبح ۱۵ مرداد با حضور ۶۸٫۲ درصد سهامداران در محل شرکت برگزار شد.

در این مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ و نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت های مالی تصویب و بنا به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از ۷۰۸ ریال سود محقق شده، ۲۲۵ ریال سود نقدی برای هر سهم معادل ۳۲ درصد توزیع شود و مابقی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته که طی دو ماه آینده انجام خواهد شد، منظور شود.

همچنین سود سهام کلیه سهامداران حقیقی از یک شهریور تا ۲۸ اسفند از طریق سجام و سهامداران حقوقی دارای کمتر از ۳۰۰ میلیون سهم از یک دی تا ۲۸ اسفند و سهامداران داراغی بیش از ۳۰۰ میلیون سهم از یک تا ۲۸ اسفند ماه واریز می شود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75946/مجمع-فولاد-تقسیم-سود-۲۲۵-ریالی-رای-زمان-توزیع