به گزارش بورس نیوز، با توجه به راه اندازی سرویس بلیط امنیتی و افزایش امنیت تراکنش‌های کاربران، سقف انتقال وجه هر تراکنش در اینترنت بانک، اینترنت بانک همراه و همراه بانک دی تغییر کرد.
بر این اساس انجام تراکنش انتقال وجه داخلی به سپرده سایرین و نیز انجام تراکنش ساتنا به جای ۲ تراکنش ۵۰۰ میلیون ریالی، در یک تراکنش یک میلیارد ریالی امکان پذیر شد.
همچنین سقف ساتنا در همراه بانک مشابه اینترنت بانک از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال در روز افزایش یافت.
بانک دی تاکید دارد که تغییری در سقف روزانه تراکنش‌ها ایجاد نشده و طبق الزام بانک مرکزی، سقف تراکنش‌های انتقال وجه مبتنی بر سپرده برای هر مشتری از طریق کانال‌های بانکداری مدرن، روازنه یک میلیارد ریال است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224877/یکسان-سازی-سقف-انتقال-وجه-در-سامانه‌های-بانکداری-مدرن-بانک-دی