مجمع

به گزارش بورس نیوز، شرکت شیشه و گاز مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ درمحل اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوارسروستان، گلسرخ ۱۲ شرکت شیشه و گاز برگزار شد.

در این جلسه درباره افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

مجمع

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224800/مجمع-کگاز-با-محور-افزایش-سرمایه