نسهم‌بندی گروه‌ها در صندوق مشترک افق

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، صندوق مشترک افق که از نوع صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام محسوب می‌گردد، در پایان سه شنبه هفتم مرداد ماه به ارزش یک هزار و ۶۹۷ میلیارد ریالی رسیده است.

در جدول زیر بازدهی صندوق بر اساس بازه‌های زمانی هفته، ماه و سال گذشته ارائه شده است. همان گونه که در جدول زیر نیز مشاهده می‌گردد، هفته قبل این صندوق با بازدهی منفی مواجه بوده است.

نسهم‌بندی گروه‌ها در صندوق مشترک افق

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۶.۱ درصد سهام، ۳.۱ درصد سپرده بانکی و ۰.۸ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

نسهم‌بندی گروه‌ها در صندوق مشترک افق

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است. در حدود ۶۰ درصد از دارایی‌های صندوق در ۵ صنعت زیر سرمایه گذاری شده است.

نسهم‌بندی گروه‌ها در صندوق مشترک افق

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق که اطلاعات آن از آخرین صورت وضعیت پرتفوی افشا شده این صندوق استخراج شده، ارائه شده است. لازم به ذکر است که با توجه به تاریخ ارائه گزارش که ۳۱ تیر ماه است.

نسهم‌بندی گروه‌ها در صندوق مشترک افق

بیش از ۴۰ درصد از دارایی‌های صندوق در ۱۰ سهم زیر سرمایه گذاری شده است و تغییرات روند قیمتی سهام شرکت‌های ذکر شده می‌تواند اثر بااهمیتی در ارزش خالص دارایی‌های این صندوق داشته باشد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224520/سهم‌بندی-گروه‌ها-در-صندوق-مشترک-افق