به گزارش بورس نیوز، ترکیب اعضای هیات‌مدیره شرکت تاید واتر خاورمیانه تغییر کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ و جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر کرده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224500/حتاید-هیات-مدیره-را-تغییر-داد