به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری غدیر از برگزاری مزایده خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ سهم معادل ۳/۸۴ درصد سهام شرکت تأمین سرمایه نوین را از طریق مزایده واگذار می‌کند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224499/وغدیر-۴درصد-تنوین-را-می‌فروشد